دستگاه BFR در اهواز

دستگاه BFR در اهواز

امروزه بسیاری از تولیدکنندگان باتوجه به افزایش متقاضیان، دستگاه BFR ایرانی-چینی را به عنوان یگ محصول محدودکننده جریان خون طراحی ... ادامه مطلب