برای اطمینان و آگاهی از اعتبار هر گواهی بر روی آن کلیک کنید

در این بخش پروانه های بهره برداری کلینیک فیزیوتراپی کیانپارس، پروانه مسئول فنی جناب دکتر محمد علی ذاکر مشفق و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط با تخصص، کارگاه های آموزشی را ملاحظه می فرمایید.

پروانه مسئول فنی جناب دکتر محمد علی ذاکر مشفق

فیزیوتراپیست با سال‌ها کار و تحصیل در کشور کانادا

پروانه مسئول فنی جناب دکتر محمد علی ذاکر مشفق | فیزیوتراپیست

پروانه بهره برداری کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی کیانپارس

مدرک دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی

فارغ التحصیل از دانشگاه نامز اسپانیا

دوره دکترای حرفه ایی فیزیوتراپی(DPT)