در این دسته مقالات در رابطه با فیزیوتراپی ستون فقرات صحبت کردیم و اطلاعاتی را در رابطه با درمان این عارضه در اختیارتان قرار دادیم. همچنین گفتیم که با استفاده از فیزیوتراپی ستون فقرات امکان کنترل درد و سرعت بخشیدن به روند بهبود و درمان وجود دارد.