پرسش‌های متداول از فیزیوتراپی کیانپارس

لطفا ابتدا سوالات و پاسخ های زیر را بخوانید و اگر جواب خود را پیدا نکردید از ما بپرسید
از طریق ارسال فرم به سوال شما جواب می دهیم.

سوالات رایج و متداول

ساعت کار فیزیوتراپی کیانپارس به چه صورت می‌باشد؟

تلفن: 91_06133336890 و شماره چهار رقمی درون استانی 3855

فیزیوتراپی کیانپارس با چه بیمه‌هایی طرف قرارداد می‌باشد؟

🏥 طرف قرارداد کلیه بیمه ها بانک ها ونیروهای مسلح

در فیزیوتراپی کیان پارس آیا فیزیوتراپیست خانم یا آقا در مرکز حضور دارد؟

پاسخ به این سوال بله است

مدت زمان درمان چقدر است؟
مدت زمان درمان هر بیمار بستگی به مشکل بیمار و نوع درمان و از همه مهم تر تشخیص فیزیوترایست دکتر ذاکر مشفق را دارد.
در جلسه اول چه مدارکی را باید همراه داشته باشیم؟
جلسه اول مدارک مرتبط با نوع بیماری خود را باید همراه داشته باشید. (عکس رادیولوژی، MRI، آزمایش و...)

از ما بپرسید